Web Analytics

Inzet Compagnieën - van Heutsz Beveiligings Compagnieën

Logo van Heutsz
Ga naar de inhoud

Inzet Compagnieën

Over IBC'S

Inzet IBC ‘mobiel’ en ‘zwaar’

Vanaf 1960 tot het begin van de jaren 90 van de 20e eeuw was er mede door de Koude Oorlog een grote behoefte aan breed inzetbare bewakingseenheden met infanterie-achtergrond. De opleiding en de uitrusting veranderde radicaal en de oude bewakingseenheid veranderde in de nieuwe Infanterie Beveiligings Compagnie (IBC). De IBC's werden opgenomen binnen de toenmalige organisatie van het 1e Legerkorps. Dit parate legerkorps viel deels onder de NAVO en had in oorlogstijd als opdracht het verdedigen van de Noord-Duitse Laagvlakte. Vanwege het mobiele optreden tijdens patrouilles kregen de IBC's allen de toevoeging ‘mobiel’. Enkele IBC's kregen ook de toevoeging ‘zwaar’. Dit betekende dat de eenheid was voorzien van een mortiergroep en was belast met de inrichting en beveiliging van vitale objecten. In de jaren 70 van de 20e eeuw waren 425, 434 en 435 IBC modern uitgeruste eenheden. Ze waren binnen het 1e Legerkorps ook als eerste met de in die tijd beste wapens uitgerust, de FN FAL en de FN MAG. Vanaf 1960 tot begin jaren 90 van de 20e eeuw waren deze drie IBC's belast met de bewaking van enkele artillerie-eenheden voorzien van de MGR-1 Honest John-raket, de M110-houwitser en de MGM-52 Lance-raket. Hoewel het Ministerie van Defensie dit nooit heeft bevestigd of ontkend, werd aangenomen dat deze eenheden in tijden van spanning met atoomwapens waren uitgerust die ook op hun locaties waren opgeslagen. 425 IBC uit 't Harde was van 1960 tot 1989 belast met de beveiliging van W33-granaten voor de M110-houwitsers en van 1960 tot 1978 de beveiliging van Honest John-koppen van 119 Afdeling Veldartillerie (119AfdVA). Deze waren opgeslagen in de Special Ammunition Storage (SAS) Doornspijk. 434 IBC uit Havelte was van 1960 tot 1978 belast met de beveiliging van Honest John koppen van 109AfdVA en van 1978 tot 1993 met de beveiliging van Lance-koppen van 129AfdVA. Deze waren opgeslagen in de SAS Darp. 435 IBC' uit Büren (West-Duitsland) was samen met het Belgische 13e Artillerie Bataljon van 1963 tot 1993 belast met de beveiliging van de NAVO SAS Stockerbusch. Bovengenoemde 3 eenheden behaalden zeer goede resultaten tijdens nationale en internationale inspecties en sportdagen. Alle overige IBC's hadden bewakingstaken in en op kazernes, mobilisatiecomplexen en communicatie-objecten. De opleiding was begin jaren 70 van vorige eeuw van Schoonhoven naar de Isabellakazerne in 's-Hertogenbosch verhuisd. In deze periode stonden de IBC's tamelijk negatief bekend door de vele incidenten met dienstplichtig personeel tijdens de SAS-bewaking (sitewacht) en in het uitgaansleven. Later veranderde dit door de verandering naar een beroepsleger en door de behaalde resultaten tijdens (inter)nationale inspecties. Geschat wordt dat in de periode vanaf 1960 tot begin jaren 90 van de 20e eeuw ongeveer 200.000 tot 300.000 man als dienstplichtige bij een van de IBC's waren ingelijfd. In de jaren 70 en 80 bestond het Regiment van Heutsz voornamelijk uit de IBC's en het 48e Pantser Infanterie Bataljon uit 's-Hertogenbosch.

vrijwillig Reünieorkest Regiment van Heutsz
Ouwestomp
Terug naar de inhoud