Web Analytics

Gerard Wortel. 435 IBC - van Heutsz Beveiligings Compagnieën

Logo van Heutsz
Ga naar de inhoud

Gerard Wortel. 435 IBC

Verhalen IBC
Gerard Wortel. 435 IBC.

Opkomst 18 april 1969 Isabella kazerne Vucht. Na de opleiding geplaats bij 435 IBC in Duitsland. Begin november 1969 compagnie terug naar

Nederland, Menno van Coehoorn kazerne Arnhem. Dinsdag en donderdag velddienst, verder niets. Eind april 1969 compagnie terug naar Stocker Bush, de wacht overnemen van de Walen, welke in de winter de sitewacht deden. Site wacht van s ‘morgens 07.00 uur tot de volgende morgen 07.00 uur. In de begin periode na de lunch sporten, daarna vrij, en s ’avonds event. met de 3 tonner naar Buren, om te stappen. Later verviel het sporten. Volgende dag permanentie, met event. eetzaalcorvee, en de volgende dag weer sitewacht. Dit met een 3 wekelijkse cyclus en een
week verlof. Begin november alle terug naar Nederland, compagnie naar kazerne Keizersveer, Menno afgekeurd en de lichting 68-4 naar de Menno uit gekeurd en op 7 november 1969 afgezwaaid. Ervaringen later.

G,R. Wortel korp.1e gr 2e pel. 435.

Deel 2

Tijdens de sitewacht stond je op je kontje, een houten bouwwerk 2 mrt. boven de grond tussen 2 hoge gazen hekken.8 stuks on totaal. Na 2 uur afgelost, "s’ avonds en "’s nachts was er gelegenheid om te slapen. Stede hier niets van voor, in het slaaplokaal stonde 2 stalen frames,25 cm boven de grond met daarop steigerdelen, je hoofdkussen was je buiten jas. Na 2 uur  plaatsmaken voor de afgeloste groep, en verder op de grond, op de banken of op de tafel in de ruimte van de telefonist, welke luidruchtig contact had met de patrouille die in de omgeving in hun jeep hun putje doorgaven. Zo viel ook de telefonist zelf niet in slaap. Tussen het kamp en de site stond de munitiebunker, een gebouwtje van de Belgen. Ook daar was wacht. Korporaals of sergeanten zaten 12 uur op deze wacht.7-7-dag of 7-7 "s’ nachts. De korporaal. of sergeant. zat beneden ,de soldaat stond via een trapje boven hem, en werd 2 uur op 4 uur afgelost. Had je de pech dat je in slaap viel, wat mij overkwam, waren er 2 soorten straf,21 dagen licht of 14 dagen zwaar, Je miste dus altijd de bus naar huis, en moest met een ander peloton wacht draaien, dus 7 weken achter elkaar. En dit alles onder bezielende leiding van CC majoor Dik,1e luitenant. Peeters en adj. Macrander. Ondanks alles is de 435 een bijzondere compagnie binnen het Regiment. Sinds de reünie van 2010,waarin verschillende oude maten elkaar weer hebben ontmoet, hebben we elk jaar, half april een mini reünie in Arnhem bij het oude legeringsgebouw waar wij in de wintermaanden zaten, in afwachting van terugkeer naar Stocker  Bush. mannen van de lichting 67-6 68-1  68-2 en 68-4. Pratend over vroeger.

Heb nog jaren deelgenomen aan het exercitiepeloton Ouwe Stomp, waar ik o.a. Jeroen Stam, Jan van Klaveren Pieke v.d. Schaaf en Remond Kreuger heb leren kennen.

Het verhaal over de Nato oefening en de para’s die rondom de site in het bos terecht wamen, en de zoektocht naar hun een andere keer.

gr. Gerard. korp.1e gr 2e pel. 435.
                                       
vrijwillig Reünieorkest Regiment van Heutsz
Ouwestomp
Terug naar de inhoud